تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سر

پست با عنوان تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سر از وبلاگ فایلستان


تاثیر زمان تمرین صبح و عصر بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولین های سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون
تاثیر-زمان-تمرین-صبح-و-عصر-بر-تغییرات-برخی-ایمونوگلوبولین-های-سرم-و-پاسخ-هورمونهای-تستوسترونچکیده:هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل igm,igg و iga و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب ... فایل

تستوسترون"/>

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها