تداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالی

پست با عنوان تداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالی از وبلاگ همسایه سایه ات به سرم مستدام بادلطفت همیشه زخم مرا یام داد
تداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالی پیش بینی شده فردا هم بخش هایی از نیمه شمالی کشور شاهد بارش های پراکنده رگباری باشد. هواشناسی درباره احتمال آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ در این مناطق هشدار داد. https://sapp.ir/irinn_channel

اطلاعات