عنوان با شما

پست با عنوان عنوان با شما از وبلاگ دل نوشت های یک مجنون
روزی با دوستم از کنار دکه رو مه فروشی. رد می شدیم دوستم رو مه ای ید و مودبانه از مرد رو مه فروش تشکر کرد اما آن مرد هیچ پاسخی به تشکر او نداد! همانطور که دور میشدیم به دوستم گفتم:"چه مرد عبوس و ترشرویی بود" دوستم گفت او همیشه این طور است! پرسیدم پس چرا تو به او احترام می گذاری؟! دوستم با تعجب گفت"چرا باید به او اجازه دهم که برای رفتار من تصمیم بگیرد؟!
المومنین علیه السلام: خودتان را بر خوش اخلاقى تمرین و ریاضت دهید، زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقى خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مى رسد.
تحف العقول ص 111
پ ن:آدما هرچقدر که بدی تو آدم خوبه زندگی خودت باش نذارید برای رفتارتون تصمیم بگیرن:) پ ن2:تمرین کنیم خوش اخلاق باشیم پ ن3:تلخ نباشیم:) ‏

اطلاعات

آخرین ارسال ها