راه رسیدن به خدا

پست با عنوان راه رسیدن به خدا از وبلاگ زندگی با
راه رسیدن به خدا دوست داشتن آدم هاست، اگرچه نتوانی کاری برای آنها انجام بدهی. همین که دلسوز دیگران باشی به خدا مقرب می شوی و خدا به تو مهربان. علیرضا پناهیان بیان معنوی

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها