جملات زیبا و خواندنی (27)

پست با عنوان جملات زیبا و خواندنی (27) از وبلاگ جمله های طلایی و مطالب گوناگونمجموعه: خواندنیهای دیدنیجملات زیبا و آموزنده سعی کن آنقدر کامل باشی کهبزرگترین تنبیه تو برای دیگرانگرفتن خودت از آنها باشد. جملات زیبا و خواندنی برای ساختن کشتی آرزوهایتهر چقدرهم که سخت باشد صبر کنچراکه قایق کاغذی رویاهاخیلی زود تر ازآنچه فکر می کنیزیر آب خواهد رفت جملات زیبا و فلسفی دنیای زیبای درونتان رابا فکر به اشتباهات دیگرانبه جهنم تبدیل نکنیدلبخند بزنیدوببخشیدآنها شاید بخاطر تربیت درمحیطی عاری از فرهنگو ادب دیگران را آزار میدهندشادباشید و بی تفاوت جملات زیبا و آموزنده زندگی خیلی خوبه!!! فقط نصفش رو دیگران اب می کنند نصفه دیگه شو خودمون با فکر به نیمه ی اب شده اب می کنیم جملات زیبا در مورد خدا امروز در جوان ترین سنى هستى که از اینجا به بعدخواهى داشتازش لذت ببر جملات زیبا و خواندنی راه موفقیت، همیشه درحال ساختن است.موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن جملات زیبا در مورد زندگی ما چیزها را آنگونه که هستندنمی بینیمبلکه چیزها را آنگونه که هستیممی بینیم جملات زیبا از بزرگان شاد بودن به این معنا نیستکه همه چیز کامل استبلکه به این معناست که شما تصمیم می گیریدفراتر ار ناقصی ها را ببینید جملات زیبا هیچ گُلی به فکر رقابت باگُل های دیگر نیستفقط شکفته می شوددر پیمودنِ راهتبر دستاوردهای دیگرانتمرکز نکنبه خود بین ... جملات زیبا و خواندنی برای دوست مهم نیست ظاهرتانچگونه استمهربانی شما را زیباترینفرد دنیا میکند جملات زیبا و خواندنی و دل نشین تسلیم را تمرین کنید که این شاه کلید عشق است زیرا آن که در برابر خداوند تسلیم است، با او یکی است و به او پیوسته هدف آفرینش انسان و جهان است جملات زیبا و خواندنی من باور دارم ... که همیشه کافى نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهى باید یاد بگیریم که خودمان هم خودمان را ببخشیم.جملات آموزنده از بزرگان هستی را باید از راه عشق شناخت. آنگاه خدا را خواهی شناخت. خدا چیزی نیست جز روی آوردن به هستی از راه عشق
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها