اس ام اس شب بخیر گفتن (8)

پست با عنوان اس ام اس شب بخیر گفتن (8) از وبلاگ جمله های طلایی و مطالب گوناگون

مجموعه: اس ام اس های جالب


جملات زیبا برای شب بخیر گفتنخدایا ...امروزمان گذشتفردایمان را باگذشتتشیرین کنما به مهربانیت محتاجیمرهایمان نکنخدایا شب دوستانم را با یادت بخیر کنشبتون منور به نور خدااس ام اس شب بخیر گفتن انتهاى شبنگرانى هایت را به خدا بسپار و آسوده بخوابخدا بیدار است... شب بخیر اس ام اس شب بخیر جدیدسرانجام روزیبه حکمت همه اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد پس فعلابه سردرگمی هابخندید ازمیان اشکهالبخندبزنیدوهمواره به خودتان یادآوری کنیدکه پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته استشب بخیرجمله زیبا شب بخیر گفتنشب است و هوا منتظر باران است،وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است،شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من،ماه پیشانی من دلبر بارانی من…جمله های عاشقانه شب بخیر گفتنالهی اگر بد بودیم یاریمان کنتا فردایى بهتر داشته باشیم خدایا به حق مهربانیتنگذار ی با ناامیدی و ناراحتیشب خود را به صبح برساندشب_بخیراس ام اس شب بخیر گفتن الهےدر سکوت شبذهنم را آرام کن ومرا در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدارالهے شبم را با یادت بخیر کنشبتون بخیرشب بخیر گفتنهیچ شبی، پایان زندگی نیست!از ورای هر شب، دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبحی دیگر می دهد.این یعنی امید هرگز نمی میرد...امیدت روز افزون و شبت نورانیشبتون بخیراس ام اس شب بخیر گفتن عاشقانه میخوام وقتی تو خو کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینممواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزماس ام اس شب بخیر من تورا هر شب بر رویچشمانم میگذارم و میخوابم ...صبح که شد تو آب شده ای ودر قلبم فرو رفته ای...خدا را شکر خاطرم جمع است جای تو امن است؛اس ام اس برای شب بخیر گفتندر نبودت من که هیچ اما بدان در آسمان شب ش ت و کوکب و مهتاب هم آواره گشت...شبت در پناه یزدان امن و آرام عزیزترینمپیامک شب بخیر گفتنکمترین مهربانیمیتواند این باشدکه در انتهای شببرای آرامش یکدیگر دعا کنیمشبتون بخیرجملات زیبا برای شب بخیر گفتنهر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن! کمی فکر کن! کتاب بخوان! روزت را مُرور کن!هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبُک کن و آرام بخواب...شبتون بخیراس ام اس شب بخیر گفتن دعا می?نم دراین شبزیر این سقف بلند،روےدامان زمینهر ?جا خسته و پرغصه شدےدستی ازغیب به دادت برسدوچه زیباست ?ـه آندستِ خدا باشد وبسشبتون بخیر جملات عاشقانه کوتاه شب بخیر گفتندعا میکنم برای تو ، برای خودمبرای همه مان ، ی چه میداندشایدخدا دسته جمعی نگاهمان کردشب_بخیر
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها