ببخش ما را ...

پست با عنوان ببخش ما را ... از وبلاگ غَیث
هوالحق
ی تن!
به جان زیتون
به سرخی خون های ریخته شده
به قطره قطره سرشک مادران
ببخش بر ما...
این روزها
آبروی را به باد داده ایم
ما دخترکت را
در شلوغی های خیابان گم کرده ایم
راستش مسئولانمان
از دل داغدار تو بی خبرند
و سرگرم چانه زنی با موبلُندها شده اند
ببخش
اگر به رو مه هایمان سر زدی
و تیتر یک هیچ کدامشان نبودی
حتی اگر در توئیت ها و پست های آب و تاب دارمان
هم جایی نداشتی
ببخش بر ما...
این همه بی غیرتی مان را
صبح قیامت که سر بزند
خدا یقه ی همه مان را می گیرد
و می پرسد: «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت؟»...

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها