مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری

پست با عنوان مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری از وبلاگ مرجع فایل
مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیریمطالعه-انواع-خطاهای-بوجود-آمده-در-ترانسفورماتورهای-فوق-توزیع-و-روشهای-پیشگیریپایان نامه رشته ی برق، پیشگفتار: گزارش حاضر، گزارش نهایی پروژه «بررسی علل سوختن ترانسفورماتورهای 66 کیلوولت» می‎باشد که در آن به بررسی علل اصلی ایجاد خطا در ترانسفورماتور و منشاء ظهور آنها و روشهای پیشگیری پرداخته می‏شود. در روال انجام پروژه مدل‎سازیهای مربوط به ح دائمی و گذرای ... فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها