خصوصیات انسان-!!!

پست با عنوان خصوصیات انسان-!!! از وبلاگ خونِ جوشانِ حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- قران خصوصیات انسان رااز لحاظ فکری وفهمی – اخلاقی – تقوائی عاطفی – هدف شناسی جهت گیری اعتقادی –نع ف وغرور—انگیزه نوع غفلت- ودلا ئل ان- تعصبات- نوع ازمایشاتی که انجام میدهد- سنجش بر اساس میزان وملاک های الهی وسرانجام ازمایشات الهی – وسبکی وسنگینی اعمال-را بیان میکند- مردی یهودی- صلواته الله علیه واله والسلم-را جادو کرد-پس اکرم صلواته الله واله والسلم-بیمار شد- واز این موضوعبه خداوندمنان شکایت برد- حضرت جبرائیل صلواته الله علیه فرود امد- ودوسوره فلق وناس را بر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-نازل کرد—وگفت مرد یهودی تورا-سحر کرده است- وجاو درفلان چاه است- صلواته الله علیه واله والسلم- علی صلواته الله علیه واله والسلم را فرستاد- واو ان سحر را اورد- صلواته الله علیه واله والسلم- به جضرت علی صلواته الله علیه واله والسلم دستورداد- کهگره را باز کند- وایه ای بخواند-پس حضرت صلواته الله واله والسلم ایه ای از این دو سوره میخواند وگره را باز میکرد- .چون بپایان رسید- صلواته الله واله والسلم-برخاست-گویی که ازبند رها شده است- ازحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلمروایت شده است – که فرمودند- ی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد- خواندن سوره قل هوالله احد- را بعد از هر –ترک نکند—چرا که هر انرا بخواند—خداوند خیر دنیا و وا ات را برای او جمع میکند- وخوداش –و- پدر ومادر-و- فرزندانشرا میبخشد- ی-که ماعون-( وسایل کوچک وضروری) را از همسایه اش ذریغ دارد- خدآوند اورا از خیرخود درقیامت منع میکند- وبه حال خود وا می گذارد-و- هر که خداوند منان او را به حال خود وا گذارد چه حال بدی خواهد داشت

اطلاعات

  • منبع: http://ashouraerfani.ParsiBlog.com/Posts/4148/خصوصيات انسان-!!!/
  • مطالب مشابه: خصوصیات انسان-!!!
  • کلمات کلیدی: الله ,صلواته ,والسلم ,واله ,عليه , ,صلواته الله ,الله عليه ,واله والسلم ,عليه واله , صلواته
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها