سرشت انسانی: آیا تافتهای جدا بافته از سایر جاندارانیم؟

پست با عنوان سرشت انسانی: آیا تافتهای جدا بافته از سایر جاندارانیم؟ از وبلاگ عطارباشی
سرشت انسانی: آیا تافته ای جدا بافته از سایر جاندارانیم؟
در فلسفهء مدرن، اتفاق عجیبی در حال روی دادن است: به نظر می رسد بسیاری از فیلسوف ها به این باور رسیده اند که چیزی به نام سرشت بشر وجود ندارد. آن چه این اتفاق را عجیب می سازد، تنها این هم نیست که چنین نگاهی نسبت به ذات انسانی در تضاد با تاریخ فلسفه است؛ که علاوه بر آن – با وجود ادعاهای پر سر و صدا – در تضاد با یافته های علم مدرن نیز قرار دارد. پیامدهای این مسله جدی است؛ از چگونگی نگریستن ما به خود و جایگاه ما در عالم گرفته تا این که از چه نوع فلسفه ای برای تنظیم و پیشبرد امور زندگی خود کار می گیریم. هدف ما این جا این است تا سرشت بشر را در روشنایی بیولوژی عصر جدید به بحث گرفته و ببینیم که این مسله چگونه می تواند بر زندگی هر روز ما تاثیر بگذارد.
ادامه مطلب...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها