دنیای این روزای من

پست با عنوان دنیای این روزای من از وبلاگ برای روزهایی که رفته ام…
دیگه دلم نمیخواد تو توییتر بنویسم..نمیدونم دلمو زده یا چی...اما دورمو شلوغ کرده و این مدت مجبور شدم با خیلیا حرف بزنم..احساس میکنم خستم کرده، انرژی نداشتمو بدتر گرفته..عادت ندارم جلوی این همه آدم بلند بلند فکر کنم..حس میکنم حریم فکریم ش ته شده و آدم های زیادی اومدن داخلشاما گذشته از همه ی اینا، اینجور وقتا، واقعا دلم میگیره از این حجم غریبیم تو دنیا...نمیفهمم چرا انقدر با دنیا نمیجوشم...نمیفهمم این همه غربت از کجا میاد...چرا انقدر تو این دنیا معذبم..چرا انقدر نزدیک شدن به آدما برام سنگینه..چقدر حالم بده...چقدر در خودم نمیگنجم...چقدر همیشه احساس سنگینی میکنمکاش فقط به یه سوالم جواب میدادی خدایامن خوب میشم؟؟ :(

اطلاعات

آخرین ارسال ها