برگزاری نمایشگاه کتاب ماه رمضان در کتابخانه سلمان فارسی

پست با عنوان برگزاری نمایشگاه کتاب ماه رمضان در کتابخانه سلمان فارسی از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار
به مناسبت ماه مبارک رمضان نمایشگاه کتاب در کتابخانه سلمان فارسی برگزار شد.

اطلاعات

آخرین مطالب