حال این روزهایم

پست با عنوان حال این روزهایم از وبلاگ فقط خدا
حالم خوب است اما در ح خنثی به سر میبرم .... نه خوشحالم ... نه ناراحت ... افسرده هم نیستم اما دلم گرفته است .... نمیدانم به چه چیز یا به چه ی فکر کنم که کمی آرام شوم ... حتی نمیتوانم حالم را توضیح بدهم ... خنثی هستم اما به اندازه ی تمام دنیا فکرم درگیر است ... و من ... حال این روزهایم را دوست ندارم ....

اطلاعات

آخرین ارسال ها