شرکت تعدادی از ک ن شرکت کننده کلاس های اوقات فراغت مدرسه لبخند دانش در مسابقه جشنواره رضوی

پست با عنوان شرکت تعدادی از ک ن شرکت کننده کلاس های اوقات فراغت مدرسه لبخند دانش در مسابقه جشنواره رضوی از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار


در روزهای پایانی برگزاری جشنواره رضوی، تعدادی از ک ن شرکت کننده در کلاس های اوقات فراغت دبستان لبخند دانش، در مسابقه نقاشی جشنواره رضوی شرکت نمودند.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها