مدارک مورد نیاز جهت عضویت

پست با عنوان مدارک مورد نیاز جهت عضویت از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهارمدارک مورد نیاز جهت عضویت ی اله در کتابخانه سلمان فارسی گلبهار
یک قطعه ع 4*3
به همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه
مبلغ 5500تومان جهت عضویت ی اله

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها