وحدت، همدلی و استفاده از تجارب رمز ایستادگی در مقابل دشمن است

پست با عنوان وحدت، همدلی و استفاده از تجارب رمز ایستادگی در مقابل دشمن است از وبلاگ ایران من
فرمانده هوانیروز گفت: با وحدت، همدلی و استفاده از تجارب و تجهیزات نیروهای مختلف، می توان مقابل دشمن ایستاد. وحدت، همدلی و استفاده از تجارب رمز ایستادگی در مقابل دشمن است محمد رحمانی در همایش هم افزایی هوانیروز و که صبح شنبه 27 مردادماه در ستاد هوانیروز برگزار شد، اظهار کرد: از افتخارات من و عزیزان پاسداران، حضور در دفاع مقدس در کنار و هوانیروز است؛ ما از سال ۶۳ در کنار این عزیزان بوده و شاهد مجاهدت های آنها بوده ایم.

وی در ادامه با تشکر از قربانی برای برگزاری این همایش گفت: امروز روز وحدت و هم افزایی است. نقش دلاوری ها و مجاهدت های هوانیروز برای ی پوشیده نیست، اما باید همه به دانند که در کشور هر اتفاق و حادثه ای در کشور رخ دهد، اولین یگانی که حضور پیدا می کند هوانیروز است. اقدامات هوانیروز و بیش از یت های این نیرو در زمان جنگ است.

فرمانده هوانیروز پاسداران با اشاره به خدمات هوانیروز در حوادث طبیعی گفت: در سیل و ز له و دیگر حوادث هوانیروز نقش اصلی را برعهده دارد. رحمانی عدم شناخت توانایی های هوانیروز در دستگاه های مختلف را موجب بروز برخی مشکلات دانست و گفت: افراد متخصص در ستادهای مدیریت بحران و حوادث باید حضور داشته باشند تا بتوان بهتر از قابلیت های هوانیروز استفاده شود. وی در ادامه گفت: هوانیروز از سال ۶۰ و در عملیات خیبر کم کم شکل گرفت و بعد از آن در قالب نیروی هوافضای پاسداران انقلاب ی به کار خود ادامه داد و عملا از سال ۹۵ با فرمان فرماندهی معظم کل قوا، هوانیروز شکل گرفت. فرمانده هوانیروز پاسداران در ادامه به تهدیدات و تحریم های دشمن اشاره کرد و اظهار کرد: با وحدت و همدلی و استفاده از تجارب و تجهیزات نیروهای مختلف، می توان مقابل دشمن ایستاد. توانمندی های بسیاری در هوانیروز و وجود دارد که می تواند با هم افزایی بهره بیشتری از آن ببریم؛ البته ما امروز نیز در عملیات های مختلف هماهنگ و همزمان عمل می کنیم. رحمانی در پایان تصریح کرد: کمیسیون های مشترک مختلفی در هوانیروز و شکل گرفته و هدف نیز ارتقاء سطح هماهنگی و آمادگی هوانیروز و است.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها