عقد بیع چه ویژگی هایی دارد ؟

پست با عنوان عقد بیع چه ویژگی هایی دارد ؟ از وبلاگ rezaye
عقد بیع یا قرارداد ید و فروش یکی از پر کاربردترین قراردادها در میان معاملات تجاری است . هر عقد بیع دارای ویژگی ها و صفاتی است که در صورتی که عقد بیع به درستی شکل گرفته شده باشد ، در آن وجود دارد . به نقل از سایت مشاوره حقوق قراردادهای دینا ، اوصاف عقد بیع از قرار زیر است :
1- عقد بیع یک عقد تملیکی است . به این ترتیب که مبیع از مالکیت یکی خارج و به مالکیت دیگری در می آید . مثل اینکه خانه به یدار داده می شود و هزینه آن به فروشنده پرداخت می شود .
2- دومین ویژگی از ویژگی های عقد بیع این است که عقد بیع ، یک عقد معوض است ، یعنی دو طرف قرارداد ر ازاء مالی که به دیگری می دهند ، مالی نیز دریافت می کنند .
3- عقد بیع یک عقد لازم است . این ویژگی عقد بیع به این معناست که هیچ یک از دو طرف قرارداد بیع نمی توانند بدون وجود یک عذر قانونی اقدام به از بین بردن و بر هم زدن قرارداد کنند .
4- عقد بیع یک عقد رضایی است . یعنی اینکه انعقاد قرارداد تنها با رضایت دو طرف آن اعمال خواهد شد .
www.heyvalaw.com/web/articles/view/144/اوصاف-عقد-بیع-.html

اطلاعات

آخرین مطالب