درباره ید کاغذ دیواری

پست با عنوان درباره ید کاغذ دیواری از وبلاگ ید کاغذ دیواری

یکی از نکاتی که باید در زمان ید کاغذ دیواری به آن توجه داشته باشید این است که بدانید کاغذ دیواری می تواند برخی از عیوب دیوارها را پوشش دهد. بنابراین اگر دیواری دارید که قدری بلند تر از ح طبیعی می باشد و یا کمی کوتاه تر از آن می باشد می توانید هنگام ید کاغذ دیواری نوعی از کاغذ دیواری را انتخاب کنید که این مشکل را بهبود بخشد. برای مثال برای دیوارهای بلند استفاده از کاغذ دیواری که دارای خطوط افقی می باشد مناسب است و برای دیوارای کوتاه استفاده از خطوطی که خطوط عمودی دارند دیوار را بلندتر نمایش می دهد

اطلاعات

آخرین ارسال ها