یک کتاب نو: توسعه فرهنگ مطالعه (عوامل، رهنمودها و نظریه ها)

پست با عنوان یک کتاب نو: توسعه فرهنگ مطالعه (عوامل، رهنمودها و نظریه ها) از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار
کتاب توسعه فرهنگ مطالعه: عوامل، رهنمودها و نظریه ها/ نوشته محمود سالاری منتشر شده است. این اثر برگرفته از پایان نامه ای ایشان در فردوسی مشهد است و می تواند زیربنا و چارچوبهای توسعه و ترویج مطالعه را برای جامعه ایران پیشنهاد کند.

اطلاعات

آخرین مطالب