ممنوع ال وجی مقامات مرتبط با هابات ارزی را پیگیری می کنیم

پست با عنوان ممنوع ال وجی مقامات مرتبط با هابات ارزی را پیگیری می کنیم از وبلاگ ویستا
رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بحث ممنوع ال وجی مقامات مرتبط با حوزه هابات ارز را پیگیری میکنیم.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها