میشه مگه هواسم ، یه جای دیگه باشه

پست با عنوان میشه مگه هواسم ، یه جای دیگه باشه از وبلاگ عارفانه های یک دوست

میشه مگه هواسم ،
یه جای دیگه باشه
میشه مگه تپش هام ،
برای اونباشه
میشه مگه غیراو ،
دلبر دیگه باشه
میشه مگرکه اصلاً ،
عشق هم پا نباشه
وقتی میاد باران ،
حالم وعوض میکنه
میبینم تورا توباران ،
بازدلم هوس میکنه
نتوان غلام یه لحظ ،
درفکر اونباشه
دق میکنم بی او ،
گرعشقش نباشه
غ..ر..آ

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها