آلمان | سبزها برنده اصلی انتخابات ای بایرن

پست با عنوان آلمان | سبزها برنده اصلی انتخابات ای بایرن از وبلاگ همشهری آنلاین
همشهری آنلاین: حزب سبزهای آلمان با ب ۱۷.۸ درصد آرای انتخابات پارلمانی بایرن پس از اتحاد سوسیال ی، دومین جریان عمده در این ای است.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها