جرم حسن عباسی چیست؟!

پست با عنوان جرم حسن عباسی چیست؟! از وبلاگ ..:: وزنه ::..
به نام خدا و برای خدا
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام
جرم حسن عباسی این است که اسرار پنهانh و ضدامنیتی را افشاء کرده است و آن خبر مهم در ذیل تصویر مقابل آمده، که آن را تکذیب ننموده و دادگاه هم عباسی را از افشاء آن تبرئه کرده است.
در چند سال گذشته در مقابل اکثر خبرها، حتی اگر ی بیان داشته، واکنشهای بسیار تند و بی ادبانه ای از خود نشان داده، ولیکن در مقابل خبرهای ذیل، لال شده و سکوت کرده است
1-ملاقات او در سال 65 با سرویسهای جاسوسی و رژیم صهیونیسنی! ذیل تصویر
2-اخذ تابعیت دو گانه از انگلیس و سفرهای که با پاسپورت انگلیسی خود بعد از وج از ایران داشته است!
3-تقلب در اخذ مدرک تحصیلی از انگلستان .
4-تخلفات و یهای برادرش.
5- چگونگی قتل فرزندش محمد، که مخفیانه با هماهنگی متقلبانه سید حسن ، آنهم بدون اخذ نظر پزشک قانونی در نیمه شبی در دهه 70 در حرم دفن کرده است!
آری قوه قضائیه، از کنار این تخلفات که قطعا در پرونده امنیتی درج است، بخاطر مصالح کشور چشم پوشی کرده و هم در برابر خبرهای فوق سکوت نموده و آنها را تکذیب نکرده است!
آیا یک فرد با این تخلفات سنگین می توانسته رئیس جمهور نظام ی شود؟! به قول ، مشکل کجا است؟!
والسلام

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها