دژ دفاعی منطقه ۱۴ برای مقابله با بحران

پست با عنوان دژ دفاعی منطقه ۱۴ برای مقابله با بحران از وبلاگ همشهری آنلاین
مژگان مهر -خبرنگار: وسعت قابل توجهی از پایتخت را بافت فرسوده فرا گرفته و از مساحت ۳ هزار و ۲۸۰ تاری بافت فرسوده تهران، ۲۵۷ تار آن در محدوده منطقه ۱۴ قرار دارد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها