مقاله برنامه نویسی ویژوال بیسیک visual basic

پست با عنوان مقاله برنامه نویسی ویژوال بیسیک visual basic از وبلاگ سامانه بازاری ناب ترین فایل های ایرونی
برنامه نویسی ویژوال بیسیک visual basic تعداد صفحه:62 فرمت: word (قابل ویرایش) قسمتی متن:پیش نوشتن برنامه حل یک مساٴله، باید شناخت کاملی یک روش برنامه ریزی دقیق داشته باشد، هنگامی برنامه مینویسید ،باید انواع بلوکهای سازنده موجود بشناسد اصول سازمانی تثبیت شده برنامه کار برید این فصل فصل بعد تئوری اصول برنامه نویسی ساخت یافته ارائه میدهیم. تکنیکهایی خواهد آموخت، بیشتر زبانهای سطح بالا جمله visual basicقابل قبول است هنگامی برنامه نویسی مبتنی شٸ فصل 7به طور عمیقی مطالعه میکنیم، خواهیم دید ساختار کنترلی ساخت دستکاری اشیا مفید هستند .روشی سریع آسان بسازید .2-3 الگوریتم هاهر مسأله کامپیوتری میتواند اجرای مجموعه اعمال ترتیبی خاص حل شود .یک رویه حل یک مسأله حسب :اعمالی اجرا میشوند .ترتیبی این اعمال اجرا میگردند.الگوریتم نامیده میشود.مثالی ادامهمی آید، اهمیت تشخیص صحیح تر بیت اجرای اعمال راتشریح میکند.الگوریتم طلوع آفتاب برخاستن خواب نظر بگیریدکه زیر میآید جوانی خواب بیدار شده وبه سر کار میرود:(1)از خواب بلند شو،(2)پیژامه آور،(3)یک دوش بگیر،(4) لبلس بپوش،(5)صبحانه بخور،سوار ماشین شو سر کار برو . این روتین باعث انجام کاری میشود خوبی تدارک یافته است تصمیمات مهمی اخذ گردد.فرض کنید مراحل مشابهی تر تیبی کاملا" متفاوت انجام دهید(1)از رختخواب خارج شو،(2)پیژامه رادر آور،(3)لباس بپوشف(4) یک دوش بگیر،(5)صبحانه بخور،(6)سوار ماشین شو سرکار برو. این مورد،انجام کار توسط ما بیانگر کاری سرسری است .اهمیت تعیین دقیق ترکیب ظهور اعمال، برنامه کامپیوتری کار میرود. منظور کنترل برنامه وظیفه مرتب سازی صحیح عبارت یک برنامه است. این فصل ، بررسی قابلیتهای کنترل برنامه visual basicراشروع میکنیم.3-3شبه کدشبه یک زبان رسمی است برنامه نویسان کمک میکند الگوریتم برنامه نویسی کنند.شبه کدی ما ارائه میدهیم، برنامه نویسی الگوریتم هایی مفید است بخشهای ساخت یافته برنامه visual basicتبدیل خواهند شد.شبه راحت کاربر پسند است ویک زبان برنامه نویسی واقعی کامپیوتر حساب نمی آید. شبه درکامپیوتر اجرا نمیشود. درعوض برنامه نویس نطیر visual basicراجع آن فکر کند این فصل، نمونه visual basicراجع آن فکر کند. این فصل، نمونه هایی متعددی الگوریتم شبه فراهم کرده ایم.شیوه شبه کدی ما ارائه میدهیم تنها متسکل کاراکترهاست،بنابراین برنامه نویسان میتواند آنرا استفاده ازیک برنامه ویراستار، راحتی تایپ کنند. برنامه نویسان میتوانند برنامه شبه فراهم شده سادگی وبه دقت برنامه visual basicمتناظر تبدیل نماید.در بیشتر موارد،تبدیل سادگی جای گزینی عبارات شبه معادلهای visual basicآنها انجام میشود.شبه بطور طبیعی تنها عبارت اجرایی توصیف میکند (اعمالی هنگام تبدیل شیه visual basicواجرای آنها انجام میشوند.)معرفی عبارات اجرایی نیستند. مثلا"،معرفی:dim number as integerکامپایلر رااز نوع متغیر iمطلع مینمایدوکامپایلر راهنمایی میکند فضایی حافظه این متغیر رزرو کند.این معرفی باعث هیچ عملی جمله ورودی، وجی یک محاسبه نمی شود،تا هنگام اجرای برنامه نوسیان متغیرها واه آنها رادر ابتدای یک برنامه شبه فهرست میکنند. این فهرست مطالب ندارد. هر نظر پرینت قابل ارائه میباشد. اشتراک تلگرام
دریافت

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها