مقاله اموزشی اس کیو ال سرور

پست با عنوان مقاله اموزشی اس کیو ال سرور از وبلاگ سامانه بازاری ناب ترین فایل های ایرونی
sql server 2016 مقاله sql server 2016 زبان فارسی این پست کرده ام میتوانید کنید.مقاله بصورت کاملا ساده تصویری این نرم افزار قدرتمند پایگاه داده میپردازد.عناوین :نصب راه اندازی سرورنصب پیش نیاز sql server 2016نصب sql server 2016طراحی ایجاد پایگاه داده sql server 2016ایجاد دیت س sql serverحذف دیت س sql serverایجاد دیت س طریق دستور پرس جو t-sqlحذف دیت س طریق دستور پرس جو t-sqlامنیت sql server 2016دسترسی طریق شبکه sql serverایجاد ج پایگاه دادهو …
دریافت

اطلاعات

آخرین مطالب