مقاله امنیت لینو ی کامپیوتر

پست با عنوان مقاله امنیت لینو ی کامپیوتر از وبلاگ سامانه بازاری ناب ترین فایل های ایرونی
امنیت لینو – کامپیوتر توضیحات :لینو ابتدا محیط های شبکه ای چندکاربره طراحی شده است همین باعث رعایت مسائل امنیتی ابتدا آن شده است، درحالی که ویندوز این گونه نبوده حال حاضر ازنظر امنیتی دارای نقاط ضعف فراوانی است. مثلاً یک برنامه ی م ب استفاده همین ضعف های امنیتی می تواند کل سیستم عامل نابود کند. این بررسی همه جانبه امنیت لینو میپردازیم. فهرست مطالب :امنیت لینو ستون اول فرمان ls –lستون دوم فرمان ls -l ستون سوم فرمان ls -l ستون چهارم فرمان ls -l نکاتی امنیت لینو مقایسه امنیت ویندوز لینو نکات امنیتی لینو (قسمت اول)کنترل دسترسی فایل ها ویژگیهای آن هافرهنگ لغات فنی امنیتامنیت هستهنکات امنیتی عمومیشناسایی حملات شبکه اینتیجه گیری کلینکات امنیتی لینو چک درستی بسته های نرم افزاریامنیت آپاچیپیکربندی tcp w per-ها • این قالب word ۲۹ ارائه شده است.
دریافت

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها