آموزش زبان انگلیسی مرحله دو

پست با عنوان آموزش زبان انگلیسی مرحله دو از وبلاگ آموزش های ویدیویی
اسم وجود داشته باشد.هر یک از بلیط ها ۵ پوند است.
۲۱ quantifiers صفحه ۲۲۶ما نمی توانیم از فعل منفی بعد از هر یک استفاده کنیم.هیچ یک از درها قفل نبود. نه هر دری قفل بود.ولی نه هر چیزی کم تر از همه.نه همه درها قفل بود. بعضی از آن ها باز بودند.۶ قسمتقسمت می تواند یک اسم معمولی با یک تعریف تعریف باشد.بخش بعدی هیجان انگیز است.اما ما همچنین می توانیم از قسمتی از آن به عنوان a بدون مقاله استفاده کنیم.بخشی از در ایسلند به ضرب گلوله کشته شد.قسمتی از سقف ما سقوط کرد.ما معمولاً از بخشی از تنها یک اسم واحد استفاده می کنیم. برخی از دانش آموزان بخشی از دانش آموزان نبودندیادداشتبرای اکثریت ما بیشتر از همه استفاده می کنیم.بیشتر روزم رو از دست دادم حتی بیشتر آن روز،خیلی زیاد، خیلی زیاد، چند تایی و کمی.این کلمات مقادیر بزرگ و یا کوچک را نشان می دهند. اما زمانی که تعداد بسیار کمی و کمی بیشتر از مقداری است که ما از آن استفاده می کنیم.بسیاری از این ویژگی ها فقط gimmicks هستند.بیشتر وقتم صرف جواب دادن به سوالات می شود. تعداد کمی از ع ها به درستی پخش نشد.توجه: گاهی اوقات ما از مقدار بسیار زیاد و کمی با یک اسم منفرد استفاده می کنیم. زیاد بازی را ندیدم.b مقدار زیادی از مقدار زیاد و بخش بزرگی را مقایسه کنید.او همیشه لباس جدیدی می پوشد. باید لباس های خیلی زیادی داشته باشد. (تعداد زیادی از این لباس ها را می توانید به خارج پرتاب کنید. (به بخش بزرگی)۱۷۹ * برخی، هیچ، و نه۱ برخی / هر مقدار بیانیک اسم جمع یا نامحدود برابر با یک اسم واحد و یا یک اسم واحد است. * ۱۶۴ شما به یک چکش، برخی ناخن ها و برخی چوب نیاز خواهید داشت.here some is usually pronounced یا برای , • (3).برخی از آن ها مقدار مثبت را بیان می کنند. برخی ناخن ها کم تر از چند میخ هستند. اما هر ی این معنای مثبت را ندارد. ما عمدتاً در نکات منفی و پرسش ها استفاده می کنیم.بله، چند تا چوب دارم.منفی: ۱ هیچ چوبی نداشته است.سوال: آیا چوب دارید؟هر وسیله ای که کمیت ممکن است صفر باشد.نکته: در یک جمله منفی ما گاهی اوقات می توانیم از یک اسم منحصر به فرد استفاده کنیم.چکش را به من بدهید. من نمی توانم چکش / یک چکش را ببینم.ب برای استفاده ویژه از هر گونه، * (۴).
۱۷۹ * برخی، هیچ، و نهدر جملات منفی ما تقریباً همیشه از هر چیزی استفاده می کنیم نه برخی. این شامل جملات با کلمات منفی مثل هرگز و به ندرت می شود.. من نمیتونم ناخن پیدا کنم من وقت اضافی ندارم.ما در این فصل به ندرت بازی خواهیم کرد.من دوست دارم که این قضیه رو بدون دردسر درست کنمهر چیزی بیش از حد معمول است و جواب را باز می گذارد.ناخن داری؟ بله. / نه / من نمی دانم.ماهی گیر آوردی؟ بله، چند تایی. نه، زیاد نه.اما ما از برخی برای دادن لحن مثبت تری استفاده می کنیم، به خصوص زمانی که یک پیشنهاد و یا درخواست را مطرح می کنیم. این نشان می دهد که ما انتظار پاسخ بله را داریم.ماهی گرفتی؟ (من انتظار دارم که شما کمی ماهی بگیرید).قهوه میل داری؟ (از ذرت و cornflakes استفاده کنید.)می شه یه مقداری پول به من قرض بدی؟ (لطفا مقداری پول به من قرض بدهید)در یک شرط ما می توانیم بین برخی و هر کدام را انتخاب کنیم. برخی دیگر مثبت ترند. اگر به کمک احتیاج داشتید، به من اطلاع بدهید.ما می توانیم از هر کدام در یک شرط اصلی برای بیان یک شرط استفاده کنیم.هر مشکلی با ما حل خواهد شد.(= اگر مشکلی وجود داشته باشد، توسط ما مورد بررسی قرار خواهند گرفت.)ما بین دو ترکیب با برخی یا هر روش دیگری را انتخاب می کنیم.یه نفر تو جعبه بود. هیچ جایی نیست که کتت رو در بیاریچیزی داری که بپوشی؟میشه یه کاری برام ی؟۲نه، یک کلمه منفی است. ما می توانیم با هر دو اسم countable و غیرقابل شمارش از آن استفاده کنیم.هیچ جایگزینی وجود ندارد.هیچ رودخانه در عربستان سعودی وجود ندارد.راننده مجال ایستادن نداشت.هیچ جایگزین more از این وجود ندارد که هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.ما می توانیم از هیچ کدام از این موضوعات استفاده کنیم، اما نمی توانیم از آن استفاده کنیم.هیچ هشداری داده نشد. هشدار داده نشد. هیچ هشداری داده نشد.ما نمی توانیم از the بدون اسم استفاده کنیم. برای هیچ، ۱۸۱ (۳).۳. برخی از آن ها بخشی از یک کمیت را بیان می کنندما می تونیم از بعضی هامون استفاده کنیم، ولی نه همه رو.برخی ماهی ها می توانند ت خود را تغییر دهند.بعضی از قطارها یک ماشین رستوران دارند.بعضی از ماهی ها به رنگ آبی زیبایی درآمده بودند.برخی از کانال ها در ونیز دارای چراغ های راهنمایی هستند.
۲۱ quantifierspage ۲۲۸این دو معنای برخی را مقایسه کنید.برخی از مردم از نمایش های quiz لذت می برند. = بعضی ها ولی نه همهچند نفر در باغ بودند. = بعضی ها، اما نه خیلی زیادیادداشتاستفاده از همه و برخی را مقایسه کنید.ژنرال: همه ماهی ها می توانند شنا کنند. برخی ماهی ها می توانند ت خود را تغییر دهند.مخصوص: همه این ماهی ها مال من هستند. بعضی از این ماهی ها آبی هستند.۴. استفاده ویژه از هر کدامما گاهی از هر چیز به این معنا استفاده می کنیم که معنی آن را ندارد.هر رنگی بخواهی می توانی انتخاب کنی.. موزیک رو اجرا کن. برام مهم نیست تو چی بازی می کنیهیات در هر لحظه اینجا خواهد بود.همه این سالن شهر رو می دونن هر یک راه گذر می تواند شما را راهنمایی کند.. هر اشاره ای به یه قسمت از کل ماجرا میشه تمام رهگذران، می دانند که تالار شهر کجاست، بنابراین شما فقط باید از یکی از آن ها بپرسید. اما مهم نیست کدام یک - شما می توانید از هر کدام از آن ها بپرسید. همه آن ها به یک اندازه خوب هستند.هر دو را مقایسه کنید.دو: دو رنگ وجود دارد. شما هم می توانید از آن ها استفاده کنید. (= یکی از این دو)سه یا چند رنگ وجود دارد. شما می توانید هر کدام از آن ها را داشته باشید. بیشتر: (= یکی از چند مورد)ما می توانیم از ترکیبات هر چیزی به روش مشابه استفاده کنیم.در قفل نیست هر ی میتونه وارد بشهناهار چی میخوای؟ اوه، هر چیزی. برام مهم نیست۵ استفاده ویژه از برخییک اسم منحصر به فرد می تواند به معنی یک شخص یا چیز نامحدود باشد.. یه احمق شیشه شیر رو انداختهپرواز به دلیل نامعلومی به تعویق افتاد.. یه احمق یعنی یه احمق ناشناس مهم نیست که احمق کیهیک روز / زمان به معنی زمان نامحدودی در آینده است.من یک روز / یک روز مشهور خواهم بود.باید کمی به دیدن من بیایی.برخی می توانند احساس قوی در مورد چیزی داشته باشند.اون یه جور رژه بود، مگه نه؟).در اینجا برخی از مردم به این معنی هستند که این رژه ویژه است، شاید یک نمایش بزرگ و چشمگیر.یادداشتما می توانیم از هر کدام از معانی متضاد استفاده کنیآموزش زبان انگلیسی مرحله دوم.. این فقط یه رژه نیست این یکی خیلی خاصه.برخی قبل از اینکه یک عدد به معنی "حدود" باشد.حدود بیست نفر در این جلسه شرکت د.
۱۸۰ کمیت نما۱۸۰ کمیت نما۱ کافی است و مقدار زیادی ازما می توانیم به اندازه کافی قبل از جمع جمع و یا یک اسم غیرقابل شمارش استفاده کنیم.مردم به اندازه کافی برای بازی این بازی کافی نیستند.به اندازه کافی وقت داریم که یه قهوه سریع بخوریم؟ما همچنین می توانیم از الگوی of استفاده کنیم.من برای امروز به اندازه کافی این مقاله رو نوشتمنکته به اندازه یک شرط، ۲۱۲ (۱ b).خیلی بیشتر از حد کفایت می کند.. خیلی از آدما میتونن کمک کنن بله، وقت زیادی داریم.یادداشتما از چیزهای زیادی برای صحبت در مورد چیزی که چیز خوبی است استفاده می کنیم. برای بیش از حد کافی، ما بیش از حد زیاد / بیش از حد استفاده می کنیم.فروشگاه خیلی شلوغ بود. افراد زیادی بودند که به خوبی به اطراف نگاه کنند.۲ دیگر و کمی بیشتراین ها مقدار بیشتری را بیان می کنند. ما با یک اسم واحد و مقداری دیگر با یک اسم جمع و یا یک اسم غیرقابل شمارش استفاده می کنیم.. یه سوسیس دیگه بخور نه، ممنون به اندازه کافی نوشیده بودم.plural: لوبیا بیشتری داشته باشید. متشکرم.uncountable: کمی پنیر بیشتر داشته باشید. بله، خواهم آمد. متشکرم.یکی دیگه میتونه به معنی یکی دیگه باشه یا یکی دیگهما واقعاً به یک ماشین دیگر نیاز داریم. یکی برای ما کافی نیست. (= یک) من می خواهم این ماشین را بفروشم و یک ماشین دیگر ب م. توجه داشته باشید که ما همیشه یک کلمه دیگر را به عنوان یک کلمه می نویسیم.در برخی از زمینه هایی که ما از آن ها استفاده می کنیم به جای برخی. ۱۷۹ (۱) هیچ sausages دیگری وجود ندارد، من می ترسم.قبل از این ما هم می توانیم از مقدار خیلی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد، کمی و کمی استفاده کنیم.قبل از اینکه بتوانم به طور مناسب اسکی کنم، به چند درس دیگر نیاز دارم.از زمان انقلاب مواد غذایی بسیار بیشتری در مغازه ها وجود داشته است. آیا می توانید کمی بیشتر به آن تلاش کنید؟یادداشتما گاهی اوقات می توانیم به جای دیگر به تنهایی از آن استفاده کنیم. سوسیس بیشتری دوست داره؟۳ دیگرصفت دیگری به معنای "متفاوت" است.. تو قرار بود از در دیگه بری بیرونآیا افراد دیگر این

اطلاعات

آخرین ارسال ها