شاگردان مکتب روباه و !

پست با عنوان شاگردان مکتب روباه و ! از وبلاگ ..:: وزنه ::..
به نام خدا و برای خدا
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام
وزارت خارجه ت اعتدال به ویروس نکبت و ذلت در مقابل اروپا و و حتی سعودیها دچار است!، بطوری که بعد از گذشت تقریبا سه ماه از دستگیری و زندانی شدن آقای اسدالله اسدی از دیپلماتهای انقل کشورمان در فرانسه، استراتژی انفعال، سکوت و ذلت را در پیشا گرفته و اقدام موثری برای آقای اسدی انجام نداده است.
سکوت ذلت بار وزارت خارجه ایران آنقدر ادامه یافت، تا ت گستاخ فرانسه با سلب مصونیت دیپلمات کشورمان، او را بصورت غیرقانونی به کشور بلژیک تحویل داد! ادامه این سکوت مرگبار، موجب ا اج یکی از دیپلماتهای ایران و تعطیلی مرکز شیعی ا هرا واقع در گراندسنت فرانسه، بخاطر احتمال ارتباط با ایران گردید!
از ظواهر امر پیدا است که آقای ظریف وزارت خارجه در ایران! بخاطر وعده های سر من سه کشور اروپایی در ، لال گردیده! و سخنگوی وزارت خارجه هم مثل اروپاییها وعده اقدام متقابل سر من می دهد!
انتظار پیگیری و اقدام متقابل از و جواد ظریف بمانند سراب است، زیرا مکتب لیبرالیسم را در نزد روباه پیر و بزرگ آموخته اند! چرا که مدتی قبل خارجه فرانسه در خصوص اعتراض ایران به برگزاری مانور نظامی فرانسه در آبهای خیلج فارس بدین مضمون گفت: "اینها هیچ اعتراضی نمی کنند، چون به ما نیاز دارند!"
حاج ! مشکل کجا است؟!
والسلام

اطلاعات