بولدوزرها خانه بی بی را تعمیر د

پست با عنوان بولدوزرها خانه بی بی را تعمیر د از وبلاگ ویستا
بی بی در محله ما بی بود. او بود و یک خانه محقر قدیمی و پسر نوجوانش که جی بخور و نمیری در می آورد. به دستور براتعلی ما بولدوزرها به خط شدیم در کمترین زمان ممکن خانه بی بی را تعمیر کردیم.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها