یمن خطوط امدادرسانی م ان سعودی را قطع کرد

پست با عنوان یمن خطوط امدادرسانی م ان سعودی را قطع کرد از وبلاگ ویستا
نیروهای یمنی خطوط امداد رسانی م ان به سرکردگی عربستان را در ساحل غربی یمن قطع د.

اطلاعات

آخرین مطالب