تمدید تحریم های ضد ایرانی کارتر

پست با عنوان تمدید تحریم های ضد ایرانی کارتر از وبلاگ ویستا
ترامپ تحریم های ضد ایرانی سال1979 را تمدید کرد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها