اوقاف آذربایجان شرقی در محصولات دانش بنیان سرمایه گذاری می کند+

پست با عنوان اوقاف آذربایجان شرقی در محصولات دانش بنیان سرمایه گذاری می کند+ از وبلاگ ویستا
مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی گفت: می خواهیم از محل وقف مردم، ضمن عمل به نیات واقفین، هم به وظایف اجتماعی وقف توجه کنیم و هم با تولید و اشتغال زمینه افزایش دارایی موقوفات برای گسترده دایره عمل به نیات…

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها