ال تی ام ناپذیری به اندازه ی کافی.

پست با عنوان ال تی ام ناپذیری به اندازه ی کافی. از وبلاگ چشمانِ یک لال
من دارم با عجز تو آینه.. با اشک ریختنش وقتی که قضیه جدی میشه.. با خنده های مز ف و الکی ش.. با تظاهر ش به ی که نیست.. دارم با همه چیزش کنار میام وُاین کنار اومدن هیچ از نفرتم کم نمی کنه.

اطلاعات

آخرین ارسال ها