سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی

پست با عنوان سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی از وبلاگ بهار

سودآوری خدمات تکنولوژی در بازارهای محلی برای ارائه خدمات بهتر هم نزدیک شدن به مشتری به منظور درک نیازهای او لازم است. آیا و ون باید همچنان اسپانسر پروژه ها شود و مشارکت با کشورهای دیگر را ادامه دهد؟ یا زمان آن رسیده که به استراتژی و مدل عملیاتی متفاوتی فکر کند تا بتواند رشدی سودآور در بلند مدت داشته باشد؟ ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها