شش کلاهی که هر مدیرعامل باید به سر بگذارد

پست با عنوان شش کلاهی که هر مدیرعامل باید به سر بگذارد از وبلاگ بهار

شش کلاهی که هر مدیرعامل باید به سر بگذارد مدیرعامل برای ب بالاترین بهره وری در موقعیت شغلی خود، هم زمان باید 6 نقش را ایفا کند. از دیگر سو، باید بتواند بین این 6 نقش تعادل مطلوب نیز برقرار سازد . 6 نقش یا 6 کلاهی که مدیرعامل بر سر می گذارد، وابسته به فعالیت های متفاوتی است که مقتضی سازمان یا اداره ی او است. آیا از این 6 نقش یا 6 کلاه آگاهید؟ آیا می دانید بیش ترین کلاهی که مدیر باید بر سر بگذارد، کدام است؟ مدیران اجرایی باید وقت خود را صرف چه کارهایی کنند؟ در حقیقت مدیران باید شش نقش متفاوت را داش ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها