مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاری

پست با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاری از وبلاگ بهار

مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاری مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاری مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در یک دوره ی متوالی زمانی از آغاز پیدایش تا کنون گسترش پیدا کرده است،که ما را به سوی اصلاح عملکرد تجاری هدایت می کند.مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی مدیریتی بوده که سازمان را قادر می سازد بر مشتریان تمرکز کنند و روابط قوی تری با ارباب رجوع ایجاد کنند.این کار کمک می کند تا اطلاعات مربوط به مشتری،فروش، کارایی بازاری ،حساسیت و گرایشات بازار را یک به یک کنار هم قرار دهیم . ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها