رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه

پست با عنوان رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه از وبلاگ بهار

رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه نیات رفتاری شاخص های مهمی از رفتارهای آینده مشتریان، بر اساس tra، tpb و brt هستند. tpb (اجزن، 1985) مدل توسعه و مدل پیشرفته از tra (فیشن و اجزن، 1975) است و brt (وستبی، 2005) یک مدل پیشرفته از tra و tpb است ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها