«دستورالعمل صورتی» و مبارزه با فساد

پست با عنوان «دستورالعمل صورتی» و مبارزه با فساد از وبلاگ بهار

«دستورالعمل صورتی» و مبارزه با فساد حسابرسی فرآیند پیچیده ای است که در آن حسابرس منابع و شواهد بی شماری را اعم از شواهد آماری یا غیر آماری مورد استفاده قرار می دهد. بین روش های متعدد حسابرسی ارتباطاتی قوی وجود دارد که حسابرس را م م می کند تا آزمون های آماری را در فرآیند کلی حسابرسی منظور کند. ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها