چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان

پست با عنوان چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان از وبلاگ بهار

چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان ت الکترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بساری از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند ۰ ت الکترونیکی عبارت است از استفاده سازمانهای تی از فن آوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه وتوزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام وشبانه روزی در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان ت می باشد به گونه ای که انها از طریق سیستم های کامپیوتر بتوانند با ت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره امور تی وفر ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها