توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی

پست با عنوان توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی از وبلاگ بهار

توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی توانمندسازی روش نوینی برای بقای سازمانهای پیشرو در محیط رقابتی است. اکثر مدیران تصور می کنند با مفهوم توانمندسازی آشنا هستند درحالی که فقط تعداد محدودی از آنان با مفهوم و کاربردش آشنایی دارند. توانمندسازی یعنی قبل از آنکه به کارکنان بگوئید چه کار کنند می توانند به خوبی وظایفشان را انجام دهند. کارکنان توانمند قادرند راه حلهای مناسب برای حل مشکلات پیدا کنند. فرایند توانمندسازی در سه مرحله شامل: تسهیم اطلاعات، استقلال کاری و تشکیل گروههای خودگردان صورت می گیرد. ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها