بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی

پست با عنوان بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی از وبلاگ بهار

بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی در حال حاضر مدیران ارشد و معتمدان در بانک ها و سایر موسسات مالی سه مرحله شده است. اول این که مطمئن است از آنچه که در مورد تمرکز بر روی اصول آموخته شده است همچنان به صورت هایلایت شده داخلی است. اگرچه قدرت داده های jd نشان می دهد که رضایت مشتری را با "تعامل شعبه در شخص، ارائه محصول و اطلاعات حساب همه بهبود قابل توجهی یافته است، ممکن است تمایل تا حدودی سهل انگاری را با استفاده از اصول اولیه زمانی که شرایط اقتصادی بهبود یافته ای وجود داشته باشد . ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها