پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی ekg

پست با عنوان پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی ekg از وبلاگ بهار
پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی ekg پوستر راهنمای سریع تفسیر نوار قلبی شامل: - راهنمای تصویری نصب 12 لید قلبی - نمایش رابطه بین فعالیت قلب و نوار قلبی - شکل طبیعی 12 لید قلبی در یک نوار قلبی استاندارد - نمایش فواصل و قطعات مورد نیاز روی نوار قلبی - اشکال مختلف کمپل qrs - مشخصات کاغذ نوار الکتروکاردیوگرام - 10 گام تفسیر نوار قلبی، مراحل صحیح تفسیر نوار قلبی - نحوه محاسبه تعداد ضربان قلب از روی نوار الکترو - سیر انفارکتوس قلبی روی نوار ( ایسکمی، اینجری، mi ) - تغییرات موج t و قطعه st - آریتمی های سینوسی - آریتمی های دهلیزی - ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها