پایان نامه انیمیشن ایرانی ، هنر ، نگارگری، نقاشی

پست با عنوان پایان نامه انیمیشن ایرانی ، هنر ، نگارگری، نقاشی از وبلاگ بهار

پایان نامه انیمیشن ایرانی ، هنر ، نگارگری، نقاشی هویت­بخشی از روی آثار ملی و سنتی ایران، نه تنها هویت مستقل بصری که ایرانی باشد به انیمیشن می­دهد، بلکه از نظر حسی به جهان بینی ایرانی نزدیک­تر است زیرا ضوابط بصری این هنرها ریشه درحکمت ایرانی دارد. بدیهی است که هویت بخشی به انیمیشن ایرانی وایجاد فضای بومی در تولیدات ایرانی ، درکنار رشد کمی وارتقای فنی این هنر ، هنری یگانه و درخور تقدیر را پدید خواهد آورد که علاوه بر وصمیمیت با مخاطبان داخلی، تحسین وتقدیر مخاطبان غیر ایرانی را نیز به دنبال خواهد داشت و پنجره ای نوین به روی فره ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها