پایان نامه عملی اطمینان نمایشنامه ای در سه

پست با عنوان پایان نامه عملی اطمینان نمایشنامه ای در سه از وبلاگ بهار

پایان نامه عملی اطمینان نمایشنامه ای در سه صحنه یک اتاق نشیمن معمولی و ساده، عصر یک روز تعطیل امین روی کاناپه ای دراز کشیده و مینا در حالی که بشقاب میوه ای روی پایش قرار دارد روی مبلی نزدیک امین نشسته و مشغول پوست کندن میوه است. سعید و ستاره نین واحد آپارتمان طبقه ی بالای آنها هستند که به سفر رفته اند و کلید منزلشان را به آنها داده اند تا مینا و امین مراقب آپارتمان آنها باشند. مینا خوش به حال سعید و ستاره [مکث] ببینم امین، بیداری هنوز؟ امین ...
دریافت فایل

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها