بهشتِ بی تفاوتی

پست با عنوان بهشتِ بی تفاوتی از وبلاگ اشتباهی که پیش آمده
اینکه وقتی از یکی دلخورم ، ابراز نمیکنم؛ از ناتوانیم در بیان حس ناشی میشه یا دورویی و ظاهرسازی؟

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها