نمیشه که مال بود

پست با عنوان نمیشه که مال بود از وبلاگ اشتباهی که پیش آمده
گفت نمیشه آدمهای قدرنشناس و دروغگو رو دوست داشت؛ حرفش درباره ی خودش هم صدق میکرد.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها