مجموعه توطئه 1

پست با عنوان مجموعه توطئه 1 از وبلاگ فاطمه دختر ایران
توی اتاق فکرِ اکیپ ناسالم ها توطئه ی جدید و وحشتناک تری طراحی شده.
نزدیک آزمون جامع شهرستان است. باید نقشه ای بکشند و نگذارند اینجانب نفر اول شوم.
آزمون امروز ساعت 12 است. زنگ اول ریاضی داریم و کلاس در خانه برگزار می شود. همه روی فرش لمیده اند. سمیرا پشت من کمین کرده بود و منتظر فرصت مناسب و شلوغ شدن کلاس، تا کخ ش را بریزد. همین که سروصدا ی بچه ها بالا گرفت و حواس معلم پرت شد، چنان ضربتی به زیر کتفم وارد کرد که نفسم بند آمد. توان فریاد زدن هم نداشتم. روی کتاب و دفترم افتادم. تمام انرژی ام را جمع تا بتوانم نفس بکشم و درد را از خود دور کنم.
طبق معمول، شوخی کرده اند دیگر! چه جای اعتراضی است؟!
سمیرا به یاران اشاره می کند که: نقشه ی اول با موفقیت انجام شد.

اطلاعات

آخرین ارسال ها