اگر نمیگفت حجاب ...

پست با عنوان اگر نمیگفت حجاب ... از وبلاگ حجاب
اگر نمی گفت حجاب ...

در این نوشتارسعی شده تاثیر حجاب بر تعیین سطح حساسیت جامعه و اثرات ناشی از این پدیده بر جامعه، نوع نگاه شوهران به همسران در درون خانواده و نقش حجاب در تحکیم خانواده ها و نیز بهبود فضای ب و کار جامعه مورد ارزی قرار گرفته است.
گروه فرهنگی عرش نیوز-مرتضی آذر برمس:در این نوشتار سعی شده است حجاب به لحاظ تاثیراتی که در جامعه می گذارد بررسی شود تا ببینیم اگر حکم به حجاب نمی داد آیا باز هم این امر لازمه ی جامعه سالم بود یا نه؟ منظور ما از پوشش و حجاب مناسب در این جا نوعی از ظاهر اعم از پوشش، آرایش و رفتار است که حداقل تحریک جنس مخالف را در پی (یا در بر) داشته باشد. و در این جا بیشتر به تاثیرات پوشش ن تمرکز شده است و پرداختن به پوشش مناسب مردان مجالی دیگری می طلبد. نکته ی دیگر این که یقیناً بعضی از اثرات ذکر شده در این جا در آغاز مسیر جامعه ی روبه پوشش نامناسب به این شدت دیده نشده و نیاز به گذشت زمان و گسترش بیشتر بی حج خواهند داشت.
یکی از مهم ترین اثرات پوشش مناسب این است که مردانی که فعلاً به لحاظ مالی، خانوادگی یا ... امکان ازدواج برایشان فراهم نیست، کمتر تحریک شده و لذا کمتر به مشکلات بعدی دچار خواهند شد. میل به گونه ای است که شخص هر چه بیشتر در معرض عوامل تحریک کننده قرار بگیرد این میل بیشتر و بیشتر خواهد شد. شاید گفته شود اگر حجاب استفاده نشود افراد رفته رفته به ظاهر جنس مخالف عادت کرده و لذا مشکلاتی که جامعه ما گریبان گیر آن ها شده است دیگر رخ نخواهد داد. درست است که اگر حجاب در جامعه نباشد افراد تا حد زیادی به بعضی حالات جنس مخالف عادت خواهند کرد –البته آن قدر ظواهر مختلف در جامعه وجود دارد که عادی شدن کامل این مسئله نیز محل بحث است- اما این نکته بر ی پوشیده نیست که میل میلی نیست که با عادت خاموش شود و به منجر شود. بلکه این امر سطح توقع افراد را بالاتر خواهد برد. و افراد به مراتب بالاتری فکر خواهند کرد.
شاید تنوع طلبی جوامع غربی که گاهی تا حد هم جنس گرایی و خشونتِ نیز پیش می رود زاییده ی بالارفتن سطح توقع باشد. در حالی که استفاده از پوشش مناسب، سطح تحریک جامعه را پایین نگه می دارد. مثال ساده ای از بالا رفتن این توقع را شاید بتوان این گونه بیان کرد: بالا رفتن سطح تحریک می تواند جوان گمراه را از مرحله ی چشم چرانی چهره ی دختران تا مرحله ی حتی نیز پیش ببرد و اغراق نیست اگر بگوییم در جامعه ای که مردان آن به دیدن ظاهر بدون پوشش مناسب ن عادت کنند هیچ بز اری در آن جامعه دور از ذهن نخواهد بود. یکی دیگر از آسیب های مهم بی حج این است که بانوان جامعه را به سمت هر چه زیباتر ظاهر شدن در سطح جامعه سوق خواهد داد. طبیعی است که حتی مردی با همسر زیبا اگر در جامعه ای باشد که ن آن با انواع چهر ه ها و آرایش ها و لباس ها جلوه گری می کنند (در حالی که روز به روز ظاهر همسرش برایش عادی تر می شود و روز به روز گذر عمر ظاهر همسرش را فرسوده تر می کند) ن و دختران جامعه را زیباتر از همسر خود خواهد دید (البته اگر حتی مرد اهل نگاه هم نباشد بالا ه ناخودآگاه چهره هایی را خواهد دید)؛ و طبیعی است که این شرایط بر مرد و نگاهش به ظاهر همسرش تاثیر خواهد گذاشت و اگر مرد خیلی خویشتن دار نباشد اقدام به روابط پنهانی، تلخ زندگی با همسرش و حتی طلاق و ازدواج مجدد خواهد کرد (واضح است که این جا نوعی از طلاق و ازدواج مجدد مورد نکوهش قرار گرفت که به خاطر هوس های بوده باشند).
زنی که با آراستن خود از مردان دیگر دل بری می کند در آینده ای نه چندان دور، ن زیباتر از او از مرد او دل بری خواهند کرد. همان گونه که گفته شد یکی از مشکلات بی حج این است که در چنین اجتماعی، ن جامعه به سمت هر چه زیباتر نمودن ظاهر خود پیش خواهند رفت و ناخودآگاه رقابتی بین ن جامعه بر سر این قضیه بوجود خواهد آمد و دور از ذهن نیست که در سطح جامعه، نی که از ظاهر زیباتری برخوردار باشند بیشتر مورد توجه و لطف! مردان قرار بگیرند و بقیه توانایی ها و استعدادهای ن تحت الشعاع قرار گیرند. از طرف دیگر اگر چنین فرهنگ جلوه گری و ظاهرسازی در جامعه رواج پیدا کند، دخترانی که از ظاهر خیلی زیبایی برخوردار نیستند بعید نیست که با مشکل ازدواج مواجه شوند. هم چنین یکی دیگر از نکات مثبتی که بر حفظ پوشش مناسب در سطح جامعه مترتب است این است که از آن جا که مرد قبل از ازدواج انواع و اقسام ن با ظاهر آرایش کرده و زیبای مختلف را رصد نکرده، لذا بعد از ازدواج ظاهر همسرش برایش بسیار جذاب بوده و همسرش را با ی مقایسه نخواهد کرد و برای این چنین مردی ازدواج پایان محرومیت خواهد بود نه آغاز محدودیت. یکی دیگر از ثمرات جامعه ی با کمترین عوامل محرک این است که فضای ب و کار جامعه فضای عاری از افکار و رفتارهای شده به پویایی و بالارفتن بازده فعالیت ها منجر خواهد شد. واضح است که اگر مردی همکارانش نی بدون پوشش مناسب باشند فکر و رفتار مرد را تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. پس می توان گفت پوشش مناسب علاوه بر اینکه مانع از تحریک بیشتر افراد مجرد می شود، با پایین نگه داشتن سطح حساسیت جامعه، آن را تا حد زیادی از بزه ها دور نگه می دارد و با جلوگیری از مقایسه همسران با ن دیگر توسط شوهران و حفظ جذ ت ن برای همسران شان باعث تحکیم خانواده ها می گردد؛ حجاب مناسب هم چنین با کاهش عوامل محرک، بازده فضای ب و کار جامعه را بالا می برد.

اطلاعات

آخرین ارسال ها