کودتای 25 مرداد 1332

پست با عنوان کودتای 25 مرداد 1332 از وبلاگ هاشمی فشارکی
اما کودتایی که در شب 25 مرداد به وقوع پیوست در سایه ی درایت و خونسردی نخست ، مصدق، و ابتکار و فداکاری سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی و محافظان خانهی نخست ش ت خورد.[2] ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها